OPLEIDING TOT GEZONDHEIDSCONSULENT

In de huidige samenleving is er een grote behoefte aan professioneel geschoolde gezondheidsconsulenten.
De bewuste mens beseft dat gezondheid niet enkel een zaak is van de arts of specialist: iedereen heeft de verantwoordelijkheid zijn eigen gezondheid zoveel mogelijk te bewaken en te bevorderen.

Enorm veel mensen zijn daarom op zoek naar betrouwbare adviezen in verband met leefstijl, gezonde voeding, ontspanning, natuurlijke hulpmiddelen ter ondersteuning van de gezondheid, afslanken, ontwenning van sigaretten of alcohol, zingeving, ...

De gezondheidsconsulent is ideaal geplaatst om deze behoefte in te vullen. Zijn opleiding omvat alle aspecten van het mens-zijn op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Een gezondheidsconsulent is een professionele beoefenaar van de natuurlijke gezondheidszorg. Hij tracht met natuurlijke methoden de vitaliteit van de cliënt te verhogen en zo het zelfherstellend vermogen (immuunsysteem) te versterken. Dit kan onder andere door middel van voeding of voedingssupplementen, kruiden, Bachbloesemremedies, reflexologie, massage, relaxatiebegeleiding, ...

De gezondheidsconsulent kan werken in een eigen praktijk, een groepspraktijk, een kuurhuis of gezondheidscentrum. Je kunt je ook toeleggen op het geven van lezingen en cursussen, want talrijke patiëntenorganisaties, zelfhulpgroepen en bedrijven zijn op zoek naar professioneel geschoolde sprekers en begeleiders. 

De gezondheidsconsulent heeft niet het doel om medische handelingen te vervangen of te ontraden. Hij streeft naar een goede samenwerking met regulier geschoolde artsen en hulpverleners om zo te komen tot een integrale gezondheidszorg waarin het beste uit beide werelden gecombineerd wordt. 
Het accent ligt vooral op preventie en verder wordt er vooral complementair gewerkt.

De Levensschool vzw biedt al sinds 2005 de vierjarige opleiding tot gezondheidsconsulent aan en beschikt dus ruimschoots over de nodige expertise. 

Aansluiting bij de beroepsvereniging

Het leerprogramma voor de opleiding tot gezondheidsconsulent aan De Levensschool werd opgesteld in samenspraak met de toetredingscommissie van de beroepsvereniging voor gezondheidsbegeleiders (VGB). Hierdoor zijn onze gezondheidsconsulenten optimaal voorbereid om toe te treden tot deze beroepsvereniging.

De VGB waakt over de kwaliteit van de opleiding aan De Levensschool, en heeft de meerderheid in de jury bij de eindwerkverdediging aan het eind van de opleiding.

De VGB werd opgericht in 1993 en verkreeg in 2003 (als eerste beroepsvereniging voor beoefenaars van de natuurlijke gezondheidszorg) het statuut van wettig erkende beroepsvereniging bij de Raad van State. 

Testimonials

Enkele getuigenissen van afgestudeerden die het beroep van voedings-/gezondheidsconsulent uitoefenen:

Fabienne Custers
Hilde Buts
Ludo Slaets & Lin Heymans
Liesbeth Leysen
Hanne Laenen

Lees meer getuigenissen...

Programma

De vierjarige opleiding tot gezondheidsconsulent is opgedeeld in vier jaartrajecten:

Wijzigingen in het programma voorbehouden

Na het afronden van deze vier jaren, het doorlopen van stages en succesvol verdedigen van het eindwerk kun je het diploma van gezondheidsconsulent behalen.

De jaartrajecten zijn afzonderlijk te volgen, alle informatie hierover vind je onder "ons aanbod", de afzonderlijke jaartrajecten.

Studiekosten

De Levensschool is een vereniging zonder winstoogmerk en een niet-gesubidieerde onderwijsinstelling. Ze is voor haar werking volledig afhankelijk van het lesgeld. De studiekosten zijn zo laag mogelijk gehouden. Toch hebben we bewust gekozen voor kwaliteit; we zijn van mening dat enkel kwalitatieve opleidingen op termijn overeind zullen blijven.

 1. Lesgeld: totaal € 2229 per schooljaar (= ca € 79 per lesdag). Hierbij is de verzekering inbegrepen. Hiervan wordt bij inschrijving minimaal € 500 voldaan; de rest wordt betaald vóór 15 september betaald door storting op rekeningnummer IBAN BE66 0689 0801 8643 van De Levensschool, met de gestructureerde mededeling die je ontvangt bij inschrijving.

  Bij inschrijving NA 15 september wordt er niet meer gewerkt met een voorschot maar wordt het lesgeld direct volledig betaald. Betaling in termijnen is mogelijk in overlet met het secretariaat.

 2. Studieboeken zijn niet inbegrepen. Hiervoor moet gemiddeld € 250 per schooljaar worden voorzien.

Gespreide betalingen zijn enkel mogelijk na overleg met het secretariaat. 

Praktische gegevens opleiding gezondheidsconsulent

 • Eén lesdag per week (telkens 09.30u–16.00u)

 • Duur opleiding: vier jaar

 • Evaluatie: ieder vak wordt door de docent beoordeeld aan de hand van toetsen, opdrachten of praktijkproeven. Wie de opleiding enkel volgt uit persoonlijke interesse, is niet verplicht aan de toetsen deel te nemen.

 • Inschrijving gebeurt online via de website.
  De inschrijving is definitief na online inschrijving en de vooruitbetaling van € 500.

 • Leslocatie: abdij van Tongerlo, Abdijstraat 40, 2260 Westerlo.

 • Hoofdsecretariaat en maatschappelijke zetel van De Levensschool vzw:
  Rafnusstraat 38
  3530 Houthalen
  011/60 16 75
  info@levensschool.be 

 

Afbeeldingen: 
© Copyright 2024 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media