WETGEVING EN DEONTOLOGIE VOOR DE COMPLEMENTAIRE HULPVERLENER

Heb je al een praktijk of wil je in de nabije toekomst een praktijk starten als hulpverlener in de complementaire zorg?
Zorg dat je op de hoogte bent van de wetgeving in verband met deze praktijken! In één lesdag leer je alles wat je moet weten om te kunnen werken overeenkomstig de wetgeving in België. 

Een must voor elke hulpverlener in de sector van de natuurlijke gezondheidszorg en wellness!
 

Een gezondheidsconsulent of voedingsconsult heeft niet de intentie om een arts of andere reguliere hulpverlener te vervangen. Het werk van de voedings-/gezondheidsconsulent is complementair aan dat van de (para-)medicus. In de Belgische wetgeving is het werkdomein van de arts duidelijk afgebakend. Zo is bijvoorbeeld het stellen van een diagnose uitsluitend voorbehouden voor de arts. Om een goede samenwerking te verzekeren is het belangrijk dat regulier en complementair werkende hulpverleners niet in elkaars vaarwater komen; daarom is kennis van de wetgeving en deontologie essentieel bij het uitoefenen van het beroep van voedings-/gezondheidsconsulent.

De Levensschool is één van de weinige opleidingsinstellingen (binnen de complementaire gezondheidszorg) in België waar aandacht aan de wetgeving wordt besteed; reeds in het eerste jaar van de opleiding wordt een hele lesdag hieraan gewijd zodat je als student al van bij het begin van de opleiding vertrouwd bent met de regelgeving. 

Wetgeving 

In deze cursus wordt eerst ingegaan op de stand van zaken betreffende de erkenning van complementaire hulpverleners in België.

  • We overlopen de wet betreffende het uitoefenen van de geneeskunde (KB78 van 10 november 1967). Hieruit leren we wat beschouwd wordt als de onwettige uitoefening van de geneeskunde.
  • We bespreken de erkenningsprocedure voor ‘niet-conventionele praktijken’ zoals die omschreven staat in de wet van 29 april 1999.
  • We bespreken de wet van 4 juli 2001 betreffende de erkenning van beroepsverenigingen van beoefenaars van niet-conventionele praktijken.
  • Tevens bekijken we welke beroepsverenigingen in België reeds een (gedeeltelijke) erkenning verkregen hebben.
  • We bespreken de wet betreffende de wellness-sector van 2006.

Vervolgens bespreken we wat men (als niet-arts) in België mag doen wanneer men het beroep van complementair hulpverlener wil beoefenen:

  • Als men lid is van een erkende beroepsvereniging.
  • Als men geen lid is van een erkende beroepsvereniging.

Deontologie 

Hier worden in het kort de belangrijkste deontologische of ethische gedragsregels onder de loupe genomen, die de houding van een complementair hulpverlener bepalen ten opzichte van cliënten, collega’s, artsen, ...

Deze cursus is onmisbaar voor iedereen die als complementair hulpverlener beroepsmatig aan de slag wil gaan in België.

DATUM:
donderdag 21 november 2019

LESTIJDEN:
9.15u tot 16.15u (middagpauze 12u tot 13.30u)

LESLOCATIE: 
Abdij van Tongerlo, Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo (voor gps: Geneinde1, Tongerlo)

DOCENT:
Rob Vaes 

PRIJS:
70 euro

INSCHRIJVEN: vanaf 1 april 2019

https://inschrijven.levensschool.be/login

© Copyright 2020 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media