INHOUD LESDAG WETGEVING/DEONTOLOGIE

WETGEVING 

In deze cursus wordt eerst ingegaan op de stand van zaken betreffende de erkenning van complementaire hulpverleners in België.

  • We overlopen de wet betreffende het uitoefenen van de geneeskunde (KB78 van 10 november 1967). Hieruit leren we wat beschouwd wordt als de onwettige uitoefening van de geneeskunde.

  • We bespreken de erkenningsprocedure voor ‘niet-conventionele praktijken’ zoals die omschreven staat in de wet van 29 april 1999.

  • We bespreken de wet van 4 juli 2001 betreffende de erkenning van beroepsverenigingen van beoefenaars van niet-conventionele praktijken.

  • Tevens bekijken we welke beroepsverenigingen in België reeds een (gedeeltelijke) erkenning verkregen hebben.

  • We bespreken de wet betreffende de wellness-sector van 2006.

Vervolgens bespreken we wat men (als niet-arts) in België mag doen wanneer men het beroep van complementair hulpverlener wil beoefenen:

  • Als men lid is van een erkende beroepsvereniging.

  • Als men geen lid is van een erkende beroepsvereniging.

DEONTOLOGIE 

Hier worden in het kort de belangrijkste deontologische of ethische gedragsregels onder de loupe genomen, die de houding van een complementair hulpverlener bepalen ten opzichte van
cliënten, collega’s, artsen, ...

© Copyright 2021 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media