PSYCHOLOGIE VAN HET ENNEAGRAM

Wat is persoonlijkheid?

Vaak wordt persoonlijkheid gezien als iets goeds, iets wat we verder moeten ontwikkelen. Een ‘sterke persoonlijkheid’ hebben wordt gekoppeld aan een positieve standvastigheid, een manier om je van anderen te onderscheiden. Sommigen zien het anders: je wordt geboren met je eigen talenten en gevoeligheden. Maar vroeg of laat ontwikkel je de angst dat je niet mag zijn wie je werkelijk bent.

Je ontwikkelt dan een persoonlijkheid, een ego als harnas om je ware zelf te beschermen. Dat harnas brengt bepaalde angsten, blinde vlekken en onvervulbare verlangens met zich mee. Het is dus de bedoeling om onze persoonlijkheid beter te begrijpen zodat we de angsten die ons verlammen, de onvervulbare verlangens die ons drijven en de blinde vlekken die onze waarneming vertroebelen, kunnen loslaten. Op die manier vinden we écht onszelf.

Het enneagram

Vanuit die visie biedt het enneagram een denkkader om verschillende persoonlijkheden naast elkaar te plaatsen en te verklaren. Het gaat uit van 9 (ennea = 9) types die elk hun eigen manier hebben om met hun instincten, gevoelens of gedachten om te gaan. Elk van de types streeft naar zijn eigen doel op zijn eigen manier en heeft zijn eigen weg om vrijer en meer zichzelf te worden. Het enneagram is een eeuwenoud systeem waar bijna alle moderne psychologische theorieën hun plaats in vinden: van ontwikkelingspsychologie tot Freud, van copingstrategieën tot het kwaliteitenkwadrant van Ofman.

In de cursus leren we eerst de betekenis van het begrip ‘persoonlijkheid’ of ‘ego’ kennen. Door de verschillende types naast elkaar te zien, worden we ons bewust van onze eigen drijfveren en de angsten die eraan ten grondslag liggen en leren we het gedrag van anderen te plaatsen.

Vervolgens bekijken we het enneagram als systeem: we bestuderen de relatie tussen het enneagram en andere psychologische theorieën. Zo ontwikkelen we een flexibel denkkader om anderen te helpen in hun persoonlijke groei.

Tenslotte leggen we de focus op de praktische bruikbaarheid van het enneagram: we bespreken hoe de verschillende types in het leven staan als kind, als hulpverlener, hoe ze met elkaar omgaan en hoe we andermans enneagramtype kunnen bepalen. 

DATA SCHOOLJAAR 2019/2020:
donderdag 4, 11, 18 en 25 juni 2020

LESTIJDEN:
van 9.15u tot 16.15u (middagpauze van 12u tot 13.30u)

LESLOCATIE: 
Abdij van Tongerlo, Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo (voor gps: Geneinde1, Tongerlo)

DOCENTE:
Ria Anne Simoens

PRIJS:
280 euro

INSCHRIJVEN: 
https://inschrijven.levensschool.be/login

© Copyright 2020 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media