HET ENNEAGRAM

Het gaat uit van 9 (ennea = 9) types die elk hun eigen manier hebben om met hun instincten, gevoelens of gedachten om te gaan. Elk van de types streeft naar zijn eigen doel op zijn eigen manier en heeft zijn eigen weg om vrijer en meer zichzelf te worden. Het enneagram is een eeuwenoud systeem waar bijna alle moderne psychologische theorieën hun plaats in vinden: van ontwikkelingspsychologie tot Freud, van copingstrategieën tot het kwaliteitenkwadrant van Ofman.

In de cursus leren we eerst de betekenis van het begrip ‘persoonlijkheid’ of ‘ego’ kennen. Door de verschillende types naast elkaar te zien, worden we ons bewust van onze eigen drijfveren en de angsten die eraan ten grondslag liggen en leren we het gedrag van anderen te plaatsen.

Vervolgens bekijken we het enneagram als systeem: we bestuderen de relatie tussen het enneagram en andere psychologische theorieën. Zo ontwikkelen we een flexibel denkkader om anderen te helpen in hun persoonlijke groei.

Tenslotte leggen we de focus op de praktische bruikbaarheid van het enneagram: we bespreken hoe de verschillende types in het leven staan als kind, als hulpverlener, hoe ze met elkaar omgaan en hoe we andermans enneagramtype kunnen bepalen. 

© Copyright 2022 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media