HOMEOPATHIE: INLEIDING IN DE HOMEOPATHIE

Homeopathie is een complementaire geneeswijze die meer dan 200 jaar geleden werd ontdekt door de duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843).

Hahnemann ondervond dat de levenskracht van de mens op een energetische manier kan worden versterkt met behulp van energie uit de natuur. Daartoe worden natuurlijke producten volgens een bepaald procédé opeenvolgend verdund en geschud, tot elke materie eruit gewassen is. Uiteindelijk blijft er enkel een vorm van zuivere energie over en deze wordt opgeslagen in het homeopatisch middel.

Wetenschappelijk gezien blijft het een raadsel hoe het mogelijk is dat men zuivere energie uit een natuurlijk product kan halen, opslaan en daarmee mensen kan helpen. Toch bewijst de praktijk overal ter wereld dat dit wel degelijk mogelijk is, want vandaag de dag doen meer mensen dan ooit een beroep op homeopathie.

Homeopatische middelen werden uitvoerig getest op gezonde proefpersonen in de geneesmiddelenproeven. Zo werd duidelijk welke energetische kracht ze bezitten en welke klachten ze juist kunnen verhelpen. Dit alles werd vastgelegd in de homeopatische Materia Medica en het homeopatisch repertorium.

Tegenwoordig wordt de naam homeopathie gebruikt voor vrij uiteenlopende vormen van behandelen. Jammer genoeg wordt de naam homeopathie ook gebruikt voor allerlei combinaties van methodes die niet echt iets met homeopathie te maken hebben.

In deze cursus proberen we klaarheid te scheppen. De gezondheidsconsulent maakt kennis met de unitaire klassieke homeopathie zoals Samuel Hahnemann ze heeft ontwikkeld. Het moet duidelijk zijn dat de gezondheidsconsulent hier niet wordt opgeleid tot homeopaat. Wie homeopathie wil beoefenen dient zich te houden aan de recente strengere wettelijke vereisten. 

Deze inleidende cursus vormt de ideale start voor de driejarige cursus homeopathie voor plant, dier en zelfhulp (verplicht vooraf of tegelijk te volgen).

DATA:
donderdag 12, 19 en 26 maart, 2 en 23 april 2020

LESTIJDEN:
van 9.15u tot 16.15u (middagpauze van 12u tot 13.30u)

LESLOCATIE: Abdij van Tongerlo, Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo (voor gps: Geneinde1, Tongerlo)

DOCENTEN:
Dr  Fons Vanden Berghe en Rob Vaes 

PRIJS:
350 euro

INSCHRIJVEN: vanaf 1 april 2019
https://inschrijven.levensschool.be/login

Video: 
© Copyright 2020 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media