INLEIDING IN DE HOMEOPATHIE

Wetenschappelijk gezien blijft het een raadsel hoe het mogelijk is dat men zuivere energie uit een natuurlijk product kan halen, opslaan en daarmee mensen kan helpen. Toch bewijst de praktijk overal ter wereld dat dit wel degelijk mogelijk is, want vandaag de dag doen meer mensen dan ooit een beroep op homeopathie.

Homeopatische middelen werden uitvoerig getest op gezonde proefpersonen in de geneesmiddelenproeven. Zo werd duidelijk welke energetische kracht ze bezitten en welke klachten ze juist kunnen verhelpen. Dit alles werd vastgelegd in de homeopatische Materia Medica en het homeopatisch repertorium.

Tegenwoordig wordt de naam homeopathie gebruikt voor vrij uiteenlopende vormen van behandelen. Jammer genoeg wordt de naam homeopathie ook gebruikt voor allerlei combinaties van methodes die niet echt iets met homeopathie te maken hebben.

In deze cursus proberen we klaarheid te scheppen. De gezondheidsconsulent maakt kennis met de unitaire klassieke homeopathie zoals Samuel Hahnemann ze heeft ontwikkeld. Het moet duidelijk zijn dat de gezondheidsconsulent hier niet wordt opgeleid tot homeopaat. Wie homeopathie wil beoefenen dient zich te houden aan de recente strengere wettelijke vereisten.

Deze inleidende cursus vormt de ideale start voor de driejarige cursus homeopathie voor plant, dier en zelfhulp (verplicht vooraf of tegelijk te volgen).

© Copyright 2021 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media