LESINHOUD INZICHT IN ZIEKTE EN GEZONDHEID/INZICHT IN HET MENSBEELD

1: INZICHT IN HET MENSBEELD
De mens is een zeer complex wezen. Naast het fysieke lichaam zijn er nog heel wat andere niveaus in het mens-zijn te onderscheiden. Alvorens er sprake kan zijn van zinnige hulpverlening moet eerst het verschijnsel mens in al zijn aspecten bestudeerd worden. Er moeten vragen beantwoord worden als: wat betekent in de volste zin van het woord ‘mens-zijn’? Wat betekent werkelijk gezond zijn? Wat is nu precies een ziektetoestand? Pas als we begrijpen wie de mens is, en waartoe de mens is bestemd, kunnen we hulp verlenen. We kunnen hem dan helpen op weg naar zijn ware bestemming.

We beginnen met het in kaart brengen van het menselijk wezen op verschillende manieren:
de vier wezensdelen van de mens, de indeling geest/ziel/persoonlijkheid, de zeven niveaus van het mens-zijn, de vier hoofdniveaus van het mens-zijn.

Het fysieke, het emotionele, het mentale en het spirituele niveau worden in detail uitgewerkt en er wordt een definitie van gezondheid geformuleerd, rekening houdend met deze vier niveaus.

Nadat we de hiërarchie binnen deze vier niveaus begrepen hebben, worden de meest bekende onderzoek- en behandelmethodes ingedeeld volgens hun werking op één (of meerdere) van deze niveaus.

Verder komen in deze cursus onder andere aan bod: de verschillende fasen waarin een ziekte tot stand komt, het verschil tussen zich laten behandelen en genezen, het werkterrein van een arts en het werkterrein van een gezondheidsconsulent. 

De inzichten in ziekte/gezondheid en het mensbeeld vormen de rode draad doorheen de hele opleidingen tot gezondheidsconsulent en voedingsconsulent en worden dan ook het “basispakket” genoemd: ze vormen de onmisbare basis voor elke hulpverlener in de natuurlijke gezondheidszorg maar is feitelijk belangrijke basiskennis voor iedere bewuste mens.

2: INZICHT IN ZIEKTE EN GEZONDHEID
In dit deel van de cursus worden de basisregels uiteen gezet die gelden bij ziekte en gezondheid. Het gaat om fundamentele inzichten die van onschatbare waarde zijn voor iedereen die met ziekte te maken krijgt, als patiënt of als hulpverlener. Het zijn universele principes, die zowel gelden in de reguliere als in de complementaire gezondheidszorg en die van toepassing zijn bij alle ziekten. 

Een greep uit de onderwerpen die zullen behandeld worden: 

  • de voornaamste ziekmakende factoren
  • het verschil in benadering tussen de reguliere geneeskunde en de natuurlijke gezondheidszorg
  • het begrip symptoomverschuiving
  • het verschil tussen het doen verdwijnen van symptomen en het genezen van ziekten
  • het begrip homotoxicologie
  • het begrip gezonde ziekten
  • enz

Na het volgen van de cursus ben je zelf in staat om bekwame hulpverleners te onderscheiden van "kwakzalvers". Ook zul je zelf kunnen bepalen of de gezondheidstoestand door een behandeling werkelijk vooruit gaat of niet.

Inzicht in ziekte en gezondheid/inzicht in het mensbeeld is een must voor iedereen die interesse heeft in de materie van ziekte, gezondheid of hulpverlenen. Zowel hulpverleners als mensen met gezondheidsproblemen zullen de opgedane kennis dagelijks kunnen toepassen in de praktijk.

 
© Copyright 2024 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media