EVELYN SAUBOIN

Blogpost van Evelyn Sauboin
 


In deze blog vertel ik over mijn ervaringen met De Levensschool. Ik heb er vier jaar lang les gevolgden ik heb er mijn diploma gehaald als Gezondheidsconsulent (ook wel “Gezondheidsbegeleider”genoemd). Ben je er ook over aan het denken om één of meerdere vakken of zelfs een heleopleiding te volgen bij de Levensschool? Lees dan zeker verder.

Disclaimers

Alvorens we van start gaan, geef ik deze twee disclaimers:

1. Ik heb les gevolgd bij de Levensschool tussen 2017 en 2021. Intussen heeft de school enkeleaanpassingen doorgevoerd, waardoor het huidige aanbod een beetje verschilt van de vakken die ikheb gevolgd. Hun visie is echter niet veranderd. Het gaat ook grotendeels om dezelfdeleerkrachten.

2. Ik heb vier jaar lang de vakken gevolgd, examens en taken meegedaan, stages gevolgd en eeneindwerk geschreven. Het mag dan ook duidelijk zijn dat ik dit allemaal heb gedaan omdat ik vonddat de Levensschool kwaliteit leverde en omdat ik er veel uit haalde en dacht dat ik er ook in detoekomst veel mee zou zijn. Deze blog is dus geschreven vanuit mijn eigen subjectieve - vooralpositieve - mening, al ben ik er van overtuigd dat hier ook veel objectieve informatie uit te halen is.
 

Wat is de Levensschool en wat biedt ze aan?

De Levensschool behoort tot volwassenenonderwijs en biedt vakken, jaartrajecten en opleidingen aan die focussen op een gezonde levensstijl en op natuurlijke gezondheidszorg. De school richt zichop de natuurlijke, complementaire gezondheidszorg, preventie en leefstijl.

 

Ben je geïnteresseerd in alternatieve methoden die een aanvulling vormen op de klassieke geneeskunde?

 

Wil je je eigen praktijk starten waarin je mensen kan helpen om gezonder te leven?

 

Wil je je sociale kring vergroten en gelijkgezinden leren kennen?

 

Voor dit alles kan je bij De Levensschool terecht.

 
Structuur van de opleiding

De Levensschool kan je vergelijken met een taart met vier lagen. Elke laag stelt een jaar voor. Je kanéén of meerdere lagen nemen. Je kan slechts één hapje (vak) uit één laag nemen. Je kan ookmeerdere hapjes uit meerdere lagen nemen. Je kan dus zelf je pakket samenstellen naargelang jeinteresses. Echter, alle lagen samen vormen één uniform geheel en geven net dat beetje meersmaak. Alle vier lagen samen kosten wel wat meer en het kost ook meer moeite en tijd om dat allemaal te verteren.

 

Concreet
- Je kan er voor kiezen om vakken of jaren apart te volgen

- Je kan het traject van de eerste twee jaren volgen (= Orthomoleculair Voedingscoach)
-
Je kan het hele traject van vier jaren volgen (= Gezondheidsconsulent).

Taken en examens
Bij elk vak horen taken, theoretische examens en/of praktijkexamens. Deze zijn alleen verplicht alsje een attest wilt halen of je diploma voor de hele opleiding wilt halen. Sommige studenten kiezen er dus voor om de vakken te volgen uit interesse, zonder taken of examens mee te doen.

 
Stages en eindwerk

Als De Levensschool een taart is met vier lagen, stellen de stages en het eindwerk de kers op de taart voor. Als je vier jaar lang les volgt en bijhorende examens doet, stages doorloopt en een eindwerk schrijft, dan verkrijg je het diploma tot Gezondheidsconsulent. Een alternatief is om na deeerste twee jaren stages te volgen en een eindwerk te schrijven om zo het diploma tot Voedingsconsulent te bekomen.

Wat de stages betreft, moet je voor het diploma Gezondheidsbegeleider 200 uren aan stages invullen. Hiervan kan je 60 uren intern bij de school invullen via bepaalde lessen. De rest dien je zelfaan te vullen met externe stages. Ik heb heel lang niet geweten waar ik stage zou willen of kunnendoen, maar op de juiste momenten stroomden de juiste kansen en stagemeesters toe. En ik kan jevertellen dat stages je echt nog veel kunnen leren en inzichten geven.
 

Wat het eindwerk betreft, is het de bedoeling dat je een onderwerp kiest dat met natuurlijke gezondheidszorg te maken heeft. En dat je een onderwerp kiest dat je echt aanspreekt, dat jeenthousiast maakt en waar je nog uit kan leren. Ik heb zelf lang niet geweten welk onderwerp tekiezen. Dan opeens, tijdens één van de lessen in het laatste jaar, begon Rob over het conceptbreatharianism (ook gekend als "leven van licht" of "leven van prana", zie een vorige blogpost). En ik wist dat ik mijn onderwerp had gevonden. Ik heb er na die dag nog anderhalf jaar over gedaan om onderzoek te doen en alles uit te schrijven. Ik ben blij dat ik die tijd heb genomen, want ik heb zelf veel geleerd uit dit onderwerp.

 

Er is ook een eindwerkverdediging, waarbij enkele juryleden jouw eindwerk op voorhand hebben doornomen en jou vragen stellen. Geen stress: de jury stelt redelijke vragen over wat jij zelf hebt geschreven en dus normaal gesproken goed kent.

 
Als het vooruitzicht van na 4 jaren lessen te hebben gevolgd en examens te hebben gedaan nog stages en een eindwerk te moeten maken je vervult met faalangst/stress/paniek… dan kan ik je alvast vertellen dat je na het eindigen van het laatste lesjaar nog 5 jaar hebt om dit te vervolledigen. Dus er is tijd, al zou ik aanraden om het niet te lang te laten liggen. Van uitstel komt afstel, weet je wel…
 
Levensschoolteam

De Levensschool werd in 2005 opgericht door o.a. Rob Vaes. Rob is ook lesgever van verschillende vakken. Naast Rob is er een heel team van bijzonder gepassioneerde en getalenteerde docenten,die allemaal de visie van de Levensschool onderschrijven. De ene docent kan je natuurlijk beter liggen dan de andere, dit hangt ook sterk samen met je interesse in het vak.

 

Naast deze docenten is er ook een studentenvereniging die bijvoorbeeld het jaarlijkse afsluit feest organiseert. En last but certainly not least is er Nicole, die vooral de administratie op zich neemt.Nicole is een crème van een vrouw, die altijd bereikbaar is via mail of via telefoon.

 
Als er zich problemen voordoen, wordt er goed naar je geluisterd en wordt er getracht om een oplossing te vinden waar alle partijen zich in kunnen vinden. Mijn klas had de bijzondere ervaring om in het derde jaar te zitten toen de pandemie begon, waardoor de lessen gedurende een hele tijd moesten worden opgeschort. Op heel korte tijd moesten dan plots de vakken zo worden ingericht dat ze online konden worden gegeven. En er moest ook naar oplossingen worden gezocht voor de vakken die niet online konden worden gegeven, zoals massageleer. Dit alles bracht natuurlijk wat ongemak en een enorme herorganisatie met zich mee, maar uiteindelijk is alles op zijn pootjes terecht gekomen.
 
Ervaringen bij De Levensschool

Hoe is het is om bij de Levensschool les te volgen? En welke impact heeft het op je leven? Hier geefik enkele belangrijke plus- en minpunten.
 

Tijd & geld
Als je er voor kiest om de hele opleiding tot Gezondheidsbegeleider te volgen, bereid je dan voorop een serieuze investering in tijd en geld. Ter info: sinds een paar jaar kan je geen Vlaamsopleidingsverlof meer aanvragen en kan je geen beroep meer doen op opleidingscheques.
 
Tijd
Niet
 alleen heb je elke donderdag of zaterdag een hele dag les (plus de tijd voor verplaatsing als deles live doorgaat), je moet ook de nodige tijd inplannen om te studeren, de taken te maken of omde praktische vakken te oefenen (minstens een uur per week). En dan is er nog de tijd die nodig is voor de stages (140u aan externe stages) en het eindwerk (ik schat dat je hiervoor toch ookminimum 50u nodig hebt).
 
Geld

De kost is ook niet te onderschatten. Hou niet alleen rekening met de kost van de opleiding zelf, maar ook de kost van de boeken en eventuele transportkosten. Ook is het zeer aanlokkelijk om elke week te gaan lunchen of een koffie te drinken in een nabijgelegen bistro. Af en toe kan je extra materialen aankopen, zoals een loep of een set bachbloesemremedies, maar dit is niet verplicht. Wat wel verplicht is, is de aankoop van een fles massageolie voor de lessen voetreflexologie en massageleer.

 
Kijk op het leven en bewustwording

De grootste impact van de opleiding is dat heel je kijk op het leven verandert. Het uitgaanspunt van de Levensschool is een natuurlijke kijk op gezondheid, en je gaat zodoende meer verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gezondheid. Je gaat misschien anders beginnen eten of anders omgaan met ziekte. Je merkt dat je handige tools in handen krijgt om jezelf en de mensenuit je omgeving op natuurlijke wijze te helpen.

 
Maar het gaat verder dan alleen gezondheid. Deze opleiding focust ook op (zelf)ontwikkeling, en zodoende kan het consequenties hebben voor jouw persoonlijke leven. Je wordt er als het wareeen andere mens van. Je stelt meer zaken in vraag. Je gaat meer in je eigen kracht staan. Misschien begin je anders te denken over je job of over je relaties. Het zou best kunnen dat je merkt dat je van gedachten begint te verschillen met je omgeving. Er is de laatste jaren veel animo rond het concept ‘ontwaken’ en deze opleiding zorgt er zeker en vast voor dat je bewustzijn vergroot en je ‘wakkerder’ bent.
 

Dit kunnen allemaal uitdagende processen zijn, voor zowel jezelf als je omgeving.

 
Vakken

De vakken bij de Levensschool zijn zeer uiteenlopend, gaande van meer fysiek gerichte vakken (zoals voetreflexologie of de vakken rond voeding) naar meer spirituele vakken (zoals chakraleer).Voor elk wat wils dus. Bij elk vak ligt de nadruk echter op een holistische aanpak, dat wil zeggen dat de mens in het geheel wordt bekeken. Bij bijvoorbeeld voetreflexologie wordt niet alleen het fysieke lichaam onder handen genomen, maar wordt ook het effect op het emotionele, mentale en spirituele niveau erkend.

 

Je mag trouwens best kritisch zijn ten opzichte van wat je leert in de Levensschool. Niet alles wat je leert zal voor jou resoneren of zal voor jou de waarheid zijn. Neem er dus uit wat jou klopt en laatde rest gewoon liggen.
 

Netwerk

Als je je inschrijft voor de hele opleiding, wil dit zeggen dat je vier jaar lang met dezelfde mensen in de klas zit. Zo ongeveer toch, want in elke klas zijn er wel vakstudenten of studenten die de opleiding vroegtijdig stopzetten. Je leert de mensen uit je klas heel goed kennen en er ontstaan vriendschappen. Er worden persoonlijke verhalen gedeeld, niet alleen in de les, maar ook tijdens de pauzes.

 

De Levensschool heeft naast een openbare Facebook pagina ook een privé Facebook pagina, waa ralleen studenten en ex-studenten lid van zijn. Op deze pagina worden vragen en antwoorden uitgewisseld. Een dergelijk netwerk is natuurlijk heel waardevol. Als je vragen hebt, kan je deze hier stellen. En tijdens moeilijkere momenten, zoals tijdens de pandemie het geval was, voelt het heel geruststellend aan om te weten dat je gelijkgezinde mensen kent.
 

Locatie

De live lessen gaan door in de lokalen van de Abdij van Tongerlo. Een prachtige en serene locatie, zeer passend voor lessen over natuurlijke gezondheid. De leslokalen zijn soms wat koud, maar hebben een zeer charmante sfeer en inrichting. Je kan ’s middags ter plaatse eten met je eigen lunch of je kan een uitstapje doen. In de buurt van de Abdij zijn meerdere eetgelegenheden, waarvan onze favoriet toch wel Torenhof was (op wandelafstand van de klaslokalen). Na de lunch kan je dan een heerlijke wandeling rondom de abdij doen.

De abdij van Tongerlo

 

“Dankzij” de pandemie werden Zoom-lessen geïntroduceerd, wat een zeer praktische oplossing was aangezien live samenkomen even niet kon. Deze Zoom-lessen hebben bepaalde voordelen (je hoeft je niet te verplaatsen, je zou in pyjama naar de les kunnen, je zit in het comfort van je eigen huis, je krijgt achteraf de opnames zodat je altijd nog eens de delen kunt beluisteren die je de eerste keer niet begreep…) en bepaalde nadelen (je moet een computer en een stabiele internet-connectiehebben, er kunnen zich technische problemen voordoen aan jouw kant of aan de kant van de docent, je verliest het persoonlijke contact, je moet een hele dag achter het scherm zitten wat toch vermoeiend kan zijn…). Ikzelf en de meeste andere studenten waren blij dat de lessen nog konden doorgaan, maar misten het persoonlijke contact toch wel: je kan live in de klassen veel makkelijker babbelen, een discussie hebben in de klas, samen gezellig lunchen, informatie uitwisselen, relaties opbouwen…
 
Momenteel gaan sommige lessen live door en sommige lessen via Zoom.
 
Studie

Als je de examens wilt meedoen, dan zul je ook enige moeite moeten investeren in het studeren van de vakken. En studeren in volwassenenonderwijs is toch net wat anders dan studeren in het middelbaar onderwijs of op de universiteit. Je zit in een ander stadium van je leven en je zit niet meer in die flow van onderwijs. Veel van het studeren houdt eigenlijk in dat je zaken gaat van buiten leren, zeker voor vakken zoals anatomie. Je combineert dit alles waarschijnlijk ook met een job, waar heel andere mentale processen voor nodig zijn. Laat dit je echter niet afschrikken. Je hebt zelf voor deze opleiding gekozen en dat maakt het veel leuker om te studeren. De examens zelf zijn meestal heel redelijk opgesteld, het is niet zo dat ze zijn opgesteld met het idee om mensen te gaan buizen.

 
Theorie & praktijk

Er is veel afwisseling tussen theorie en praktijk. Sommige lessen zijn puur theorie (zoals de vakken rond voeding of het vak inzicht in ziekte en gezondheid ), andere vakken zijn vooral praktijklessen (zoals de vakkenvoetreflexologie en massageleer).

 
Leven na De Levensschool

Wat kan je zoal doen na de Levensschool?

 

Je zou je kunnen inschrijven voor andere opleidingen. De Levensschool prikkelt sowieso om verder te leren en je kennis uit te breiden.

 

Ook na de Levensschool blijf je verbonden met een heel netwerk van studenten en gezondheidsbegeleiders via de privé Facebook pagina en natuurlijk je ex-klasgenootjes. Een hee lnetwerk waaraan je vragen kan stellen. Heb je een klant in je praktijk met een bepaalde hulpvraag