TRANSPERSOONLIJKE PSYCHOLOGIE

In de cursus transpersoonlijke psychologie worden de studenten meegenomen op een reis die het vlak van het ego of persoonlijke “ik” overstijgt. Hier beneden, in de wereld van strijd en tegenstrijdigheid, lijken wanhoop en wantrouwen gerechtvaardigd. Vanuit het Hoger Perspectief evenwel, valt er alleen maar te glimlachen om het ijdele gedaas en het koortsachtige gejaag dat de wereld kenmerkt. En zoals op een schoolreis, valt er bij het opstijgen uit deze duale wereld heel wat te bekijken, te beleven en te leren.

Het geruststellende hierbij, dat in praktijk doorgaans als erg confronterend wordt ervaren, is dat we eigenlijk niets nieuws aanleren, maar gewoon aandachtig en oordeelloos gaan kijken naar al de hinderpalen die wij zélf hebben opgeworpen tegen de ervaring van vreugde en innerlijke vrede. Al wat waarachtig en werkelijk is in ons en aan ons, ís immers reeds verworven. Helaas ligt het bedolven en verborgen onder lagen oude ideeën, geloofspunten en gewoontepatronen die ons denken en handelen domineren, waardoor we gaandeweg het contact met ons ware (of hogere) Zelf zijn kwijtgespeeld.

Maar wat verloren werd, is niet weg; het is slechts tijdelijk ontoegankelijk.

Wat er nu nodig is, is te ont-dekken en te ont-leren.

Het antwoord op de vraag “Wat is de mens?” is van het grootste belang voor al wie hulp wil bieden en hulp ontvangen wil. Het adagium “Heelmeester, heel uzelve”, naar het Bijbelcitaat (Luc. 4:23), geldt nog steeds.

Daarom gaan we in onze cursus op zoek naar de diepste oorzaken van angst, ziekte en lijden, wat ons automatisch het domein van het spirituele binnenvoert. De ongeheelde heelmeester kan geen heil brengen. Hij/zij oefent zich om een kanaal te zijn langs waar het inzicht in ieders heiligheid of heelheid daagt. Het voorbij kijken aan de hinderpalen in plaats van er tegenop te kijken heet vergeving en brengt verlossing.

In deze cursus vallen theorie en praktijk samen. Er worden basisbouwstenen aangereikt voor een tijdloos spiritueel kader, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de relatie heelmeester (hulpverlener) – heilzoeker (cliënt).

Uiteindelijk blijken deze rollen omkeerbaar of verwisselbaar te zijn, om de eenvoudige reden dat geven en ontvangen in wezen één zijn; twee aspecten van eenzelfde fundamentele werkelijkheid. Wanneer twee personen in diep vertrouwen elkaar waarlijk ontmoeten, kan heling (heelwording) plaatsvinden; de geest hervindt de vrede die zijn natuurlijke erfdeel is. En als afspiegeling van die mentale heling kan in het fysieke vlak – maar zeker niet altijd – eveneens lichamelijke genezing plaatsvinden. 

DATA:
Donderdag 9, 16 en 23 januari 2020

LESTIJDEN:
9.15u tot 16.15u (middagpauze van 12u tot 13.30u)

LESLOCATIE: 
Abdij van Tongerlo, Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo (voor gps: Geneinde1, Tongerlo)

DOCENT:
Bob Hermans 

PRIJS:
210 euro

INSCHRIJVEN: vanaf 1 april 2019
https://inschrijven.levensschool.be/login

© Copyright 2020 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media