Registratie door de Vlaamse Overheid

De Levensschool vzw is een door de Vlaamse Overheid geregistreerd opleidingsverstrekker voor het aanvaarden van betalingen via de kmo-portefeuille (werkgevers en zelfstandigen).

De Vlaamse Overheid betaalt dus een deel van het lesgeld voor werknemers, werkgevers én zelfstandigen.
Voor werkgevers en zelfstandigen (ook werknemers die in opdracht van de werkgever de opleiding volgen), is de tussenkomst van de Vlaamse Overheid 30% tot 40% (afhankelijk van de grootte van de onderneming) van het totale lesgeld. Deze tussenkomst kun je bekomen via http://www.kmo-portefeuille.be/. Hieronder vind je ons attest met ons registratienummer. Dit registratienummer heb je nodig wanneer u de tussenkomst van de Vlaamse Overheid bij de betaling van het lesgeld aanvraagt op de website kmo-portefeuille.be. Een attest is vijf jaar geldig en moet dan via een nieuwe inspectie vernieuwd worden.

Belangrijk bij betaling via kmo-portefeuille:
Na inschrijving bij De Levensschool kun je via www.kmo-portefeuille.be subsidie aanvragen. Hiervoor houd je je kostenfiche (factuur) bij de hand die je via je persoonlijk account terugvindt (inloggen via onze website en "inschrijvingen"). Op de kostenfiche staat het fichenummer vermeld, alsook de gestructureerde mededeling die je voor betaling nodig hebt. Verder staat er, vanzelfsprekend, het bedrag op vermeld. Belangrijk is dat je voor het bedrag op de fiche/factuur subsidie aanvraagt en niet voor slechts een deel ervan: het bedrag waarvoor je subsidie aanvraagt en het bedrag op de factuur dienen overeen te komen. De Levensschool is NIET btw-plichtig dus dit hoef je niet te verreken.

© Copyright 2021 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media