OPLEIDING (ORTHOMOLECULAIR) VOEDINGSCONSULENT

De opleiding tot (orthomoleculair) voedingsconsulent omvat de eerste twee jaren van de vierjarige opleiding tot gezondheidsconsulent.

Om het diploma van voedingsconsulent te behalen moet je het tweejarige programma afronden en aan de eindwerk- en stageverplichting voldoen.
Aangezien het lesprogramma van beide opleidingen gelijk loopt is het perfect mogelijk om in te schrijven voor het derde jaar als je na twee jaar besluit toch de vierjarige opleiding te willen volgen.

Deeltijdopleiding donderdag of zaterdag

Men heeft de keuze om de lessen te volgen op donderdag of op zaterdag, telkens van 09.15u tot 16.15u. Hierdoor is studeren zonder werkonderbreking mogelijk. De lesuren op school worden aangevuld met zelfstudie en thuisopdrachten. Op deze manier kan een kwalitatief hoogstaande opleiding gevolgd worden in combinatie met werk en gezin. Deze formule heeft zijn effeciëntie bewezen, mits er voldoende motivatie is.

Het opleidingsprogramma vind je op het lesrooster 2018/2019 en lesrooster 2019/2020

Studiekosten

De Levensschool is een vereniging zonder winstoogmerk en een niet-gesubsidieerde onderwijsinstelling. Ze is voor haar werking volledig afhankelijk van het lesgeld. De studiekosten zijn zo laag mogelijk gehouden. Toch hebben hebben we bewust gekozen voor kwaliteit, en enkel kwaliteitsdocenten aangetrokken. We zijn van mening dat enkel kwalitatieve opleidingen op termijn overeind zullen blijven. 

De kosten

 1. Lesgeld: totaal € 1800 per schooljaar (€ 56,25 per lesdag). Hierbij is de verzekering inbegrepen. Hiervan dient bij inschrijving minimaal € 500 voldaan te worden. De rest dient vóór 15 september betaald te worden door storting op rekeningnummer BE66 0689 0801 8643 van De Levensschool vzw, met gestructureerde mededeling die je ontvangt bij inschrijving. Bij inschrijving NA 15 september wordt er niet meer gewerkt met een voorschot maar wordt het lesgeld direct volledig betaald.

 2. Studieboeken zijn niet inbegrepen. Hiervoor dient gemiddeld € 250 per schooljaar te worden voorzien.

Als zelfstandige in hoofd- of bijberoep of als werkgever heb je de mogelijkheid om het lesgeld via kmo-portefeuille te betalen waardoor de Vlaamse Overheid een deel van het lesgeld (30 tot 40%) subsidieert. We verwijzen voor verdere informatie naar de website www.kmo-portefeuille.be (https://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille).

Werknemers die zijn ingeschreven voor een geheel schooljaar van de opleiding (dus niet voor enkele aparte cursussen) kunnen via de VDAB opleidingscheques aanvragen. Voor verdere informatie rond de opleidingscheques verwijzen we naar de website https://www.vdab.be. Als je van één van deze mogelijkheden gebruik maakt dien je je aanvraag ruim op voorhand te doen in verband met de tijd die de procedure in beslag neemt.

Ook betalingen via kmo-portefeuille of met opleidingscheques dienen voor 15 september voldaan te zijn.

Gespreide betalingen zijn mogelijk als deze voorafgaand aan de te volgen lessen gebeuren. Het gehele bedrag dient altijd vóór 15 september voldaan te zijn (tenzij de inschrijving na 15 september gebeurt).

Praktische gegevens opleiding voedingsconsulent

 • Eén lesdag per week: keuze tussen zaterdagonderwijs of donderdagonderwijs (telkens 09.15u 16.15u).

 • Duur opleiding: twee jaar.

 • Evaluatie: ieder vak wordt door de docent beoordeeld aan de hand van toetsen, opdrachten of praktijkproeven. Wie de opleiding enkel volgt uit persoonlijke interesse, is niet verplicht aan de toetsen deel te nemen.

 • Inschrijving: enkel online, via de website.

 • Lesgeld: € 1800 euro per schooljaar

 • De inschrijving is definitief na online-inschrijving en de vooruitbetaling van € 500.

 • Leslocatie: Abdij van Tongerlo, Abdijstraat 40, 2260 Westerlo.

 • Hoofdsecretariaat en maatschappelijke zetel van De Levensschool vzw:
  Rafnusstraat 38
  3530 Houthalen
  011/60 16 75
  info@levensschool.be

Alle verdere praktische en inhoudelijke informatie op onze website is van toepassing op zowel de opleiding tot gezondheidsconsulent als de opleiding tot voedingsconsulent.

 

 

 

© Copyright 2019 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media