OMGAAN MET STERVEN(DEN)

Leven is continu leren, ook leren omgaan met sterven, met onze eigen sterfelijkheid of die van onze naasten.

Tijdens deze driedaagse lessenreeks beschouwen we ‘sterven’ vanuit verschillende invalshoeken:

  • Wat gebeurt er op fysiek niveau als we sterven?
  • Wat gebeurt er op zielsniveau?
  • Het nut van ont-hechting?

Ook verschillende visies komen aan bod over het leven, de dood en over ‘leven na de dood’.

Onze kijk op leven en dood bepaalt in grote mate de manier waarop wij ons dagelijks leven leiden. Je eigen visie op de zin van het leven bepaalt je mentale gedachten over de dingen. De emoties die je bij iets hebt, worden bepaald door je denkpatronen vanuit dit mentale niveau. Dit alles heeft zijn neerslag op fysiek niveau.

De moeite waard dus om ook bewust stil te staan bij ons eigen sterven en het sterven van onze naasten!

Verder komen volgende thema's aan bod:

  • Rituelen, crematie, euthanasie, chronic deep sedation, zelfmoord, reïncarnatie, bijna dood ervaringen, enz. 
  • De dood maakt deel uit van het leven. Het bespreekbaar maken van de dood is dan ook van groot belang.
  • Rouw kan best rauw zijn! We bespreken de stadia van rouwverwerking alsook hoe deze kunnen doorgetrokken worden naar élke vorm van verlies, we denken hierbij aan scheiding, verlies van je job, verlies van een huisdier, verhuis, enz.

We bespreken ook het nut van rituelen en verschillende vormen van begeleiding bij verlies in de ruime zin van het woord.

 

Lesdata: donderdagen 13 en 20 februari, 5 maart 2020

Leslocatie: Abdij van Tongerlo, Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo (voor gps: Geneinde1, Tongerlo)

Docente: Els Marcelis

Prijs: 210 euro

Inschrijving: 
https://inschrijven.levensschool.be/login

© Copyright 2020 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media