MODULE MEDISCHE BASISKENNIS

Voor het volgen van de module medische basiskennis schrijf je in voor volgende cursussen:

  • Anatomie en fysiologie
  • Pathologie en reguliere diagnostische methoden

Het doel van de leerstof in deze module is onder andere:

  • In staat zijn te begrijpen wat er bij een hulpzoekende aan de hand is, wanneer deze de diagnose (door een arts gesteld) meedeelt.

  • Het goed kunnen communiceren met de arts of de hulpzoekende over de aanwezige lichamelijke klachten, de uitgevoerde onderzoeken of de diagnose.

  • Basale kennis van anatomie en fysiologie is nodig voor een goed begrip van vele vakken binnen het leerprogramma (voeding, zuiveringskuren, massage, kruiden, ...).

  • Basale kennis van embryologie en neurologie zijn nodig als inleiding op het vak reflexologie.

Na afronding van een cursus kun je via je persoonlijk account je vormingsattest downloaden; na afronding van de gehele module kun je een getuigschrift bekomen.

De leerstof in de module medische basiskennis is niet bedoeld om de gezondheidsconsulent te bekwamen in het stellen van een diagnose of het uitvoeren van een medische behandeling, want beide behoren tot de bevoegdheid van arts of specialist.

Data en prijzen schooljaar 2018/2019

Data en prijzen schooljaar 2019/2020

 
© Copyright 2019 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media