GESPREKSBEGELEIDING

Onmisbare tool om wat in de schaduw zit aan het licht te helpen brengen.

In de cursus gespreksbegeleiding leer je door middel van een gesprek je te verbinden met het verhaal van je cliënt. Je leert hoe je in een gesprek de nodige ruimte kan creëren om tot verbinding te komen. In die ruimte kan het bewustzijn zich openen en ontstaat de kans om verbanden tussen de reacties van het lichaam, het achterliggende verhaal, de bijhorende emoties en gedachten, en de invloeden ervan op het leven te herkennen en te erkennen. Van hieruit leer je je cliënt zoeken naar onbenutte mogelijkheden en oplossingen. Het mag duidelijk zijn dat hierin communicatie een belangrijke rol speelt. We hebben allemaal relaties en binnen al deze relaties wordt er gecommuniceerd. Het is echter niet zo evident dat de communicatie binnen al onze relaties efficiënt verloopt. We horen wel wat de ander zegt maar begrijpen we het ook echt? En: begrijpt de ander werkelijk wat ik zeg? Hoe vaak horen we iemand niet zeggen “ik voel me eigenlijk niet begrepen” (door partner, ouders, enz…)? Al in onze prilste jeugd is het van levensbelang dat we ons als mens begrepen voelen. Als zuigeling ontleenden we daar ons gevoel van veiligheid en vertrouwen aan.

Iemand werkelijk begrijpen vergt de kunst om vanuit de belevingswereld van die persoon naar zijn of haar leven te kijken; naar zijn of haar verhaal te luisteren binnen zijn of haar eigen context. Dat is veel moeilijker dan het klinkt omdat wij allen geneigd zijn naar “de werkelijkheid” te kijken vanuit onze eigen perspectieven. Om het verhaal van een ander te begrijpen moeten we ons werkelijk leren inleven in de andere persoon.

In deze cursus komt de basis van communicatievaardigheden aan bod waarin we vormen van communicatie, vaardigheden en technieken onder de loep zullen nemen doorspekt met voorbeelden uit de praktijk en praktische aandachtspunten. De link wordt gelegd naar kennis over het functioneren van het lichaam en termen als bewustzijn, waarneming, projectie, triggers enz. om een en ander binnen een groter kader te plaatsen. Je leert een professionele anamnese en intakegesprek af te nemen. Je leert de theoretische basisstructuur die je ondersteuning biedt bij de coaching van je cliënt. De basisvaardigheden van de geweldloze of verbindende communicatie en de bewuste communicatie leren je conflicten benoemen, onderliggende behoeften bewustmaken en die tot oplossingsgerichte conclusies herleiden. In een deel over sprookjes en metaforische verhalen leer hoe je voorbij mentale weerstand onderbewuste lagen bereikt, wat zeker bij kinderen heel efficiënt werkt.

De cursus biedt naast het theoretische kader daarvoor ook de ruimte om de kennis en inzichten in de praktijk te oefenen. Zowel klassikaal als in kleine groepjes bouwen we al oefenend vertrouwen en ervaringen op die onze gespreksvaardigheden helpen ontwikkelen. Op het eind van de cursus is het doel dat je in staat bent om zelfstandig een consultatie te leiden. Door middel van een gesprek weet je een cliënt te helpen om zich bewust te worden van de huidige situatie, de gewenste situatie en de weg om zichzelf te bevrijden van hinderlijke klachten.

DATA:
donderdag 3, 10, 17 en 24 oktober 2019
OF
zaterdag   5, 12, 19 en 26 oktober 2019

LESTIJDEN:
van 9.15u tot 16.15u (middagpauze van 12u tot 13.30u)

LESLOCATIE: Abdij van Tongerlo, Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo (voor gps: Geneinde1, Tongerlo)

DOCENT:
Pieter Van der Stighelen

PRIJS:
280 euro

INSCHRIJVEN: vanaf 1 april 2019
https://inschrijven.levensschool.be/login

© Copyright 2020 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media