In de media

DE LEVENSSCHOOL IN DE MEDIA

Vrijdag 13 november 2020

Onlangs zijn er enkele berichten in de media verschenen waarin ook de naam van De Levensschool werd vernoemd.
Om verwarring te voorkomen scheppen we hier duidelijkheid over waar De Levensschool voor staat. 

De Levensschool is een school voor natuurlijke gezondheidszorg die opleidingen en cursussen rond gezonde leefstijl aanbiedt. Ze werd 16 jaar geleden gesticht met de bedoeling kwaliteitsvolle opleidingen en cursussen te bieden. De Levensschool streeft naar een integrale gezondheidszorg waarin natuurlijke en reguliere gezondheidszorg samenwerken, mét de cliënt, om zijn of haar gezondheid te bevorderen of in stand te houden. Binnen de integrale gezondheidszorg heeft iedereen zijn specifieke taak.

Al van in het begin moedigen wij onze studenten aan om met een open geest en een kritische houding zichzelf grondig te informeren en een eigen mening te vormen over hetgeen ze leren. We beschouwen dit als onze taak, zonder hierbij een bepaalde visie op te dringen. Binnen De Levensschool gaan we met respect voor elkaar - én elkaars mening - om. Hier vind je onze complete visietekst.

Door de berichten in de media van deze week vragen wij ons echter af of er nog ruimte is voor een kritische ingesteldheid en een open geest...

In het septembernummer van het tijdschrift Bio Gezond verscheen een artikel dat werd geschreven door twee docenten van De Levensschool. In dit artikel brengen deze docenten een compilatie van standpunten en uitspraken van verschillende artsen, epidemiologen en professoren over de C-19 pandemie en de maatregelen die door de overheid genomen werden om deze pandemie in te dijken. In dit artikel werd de focus gelegd op wetenschappers die een andere mening hebben dan de wetenschappers die dagelijks op tv en in de krant worden genoemd.

Enkele politici suggereren dat deze andere meningen complottheorieën zijn. Ze stellen daarbij in vraag of onze school nog in aanmerking kan komen voor registratie als opleidingsverstrekker door de Vlaamse overheid.

Een belangrijke vraag die hier moet gesteld worden is: “wat zijn complottheorieën”?
Wij willen graag een onderscheid maken tussen de standpunten van de wetenschappers die door onze docenten in het bewuste artikel vermeld worden en een aantal vergezochte, vaak extreme theorieën die circuleren op internet. Het is een vaststaand feit dat er onder de wetenschappers vele uiteenlopende meningen zijn over C-19. Hebben enkel de wetenschappers die op tv en in de krant hun mening mogen komen vertellen de waarheid in pacht? Zijn alle wetenschappers met een andere opinie completdenkers? Wie heeft bepaald welke wetenschappers de overheid mogen adviseren en welke niet?

Waar gaat het écht over?
De vraag waar hier hierover gaat is dus niet of de subsidie van De Levensschool moet worden “afgepakt” want De Levensschool krijgt rechtstreeks geen enkele subsidie. De Levensschool is wél een door de overheid geregistreerd opleidingsverstrekker waardoor zelfstandigen en kmo’s subsidie kunnen aanvragen om een deel van hun opleiding te financieren. De échte vraag die dan ook beantwoord moet worden is: blijven deze zelfstandigen en kmo’s de vrijheid behouden om zelf vrij te kiezen welke opleiding ze zullen volgen om hun bedrijfsvoering te verbeteren of vakkennis te verbreden, terwijl ze daarbij gebruik kunnen maken van kmo-portefeuille? Of wil de overheid deze vrijheid inperken en in de plaats van de kmo/zelfstandige beslissen welke opleidingen of cursussen nuttig zijn en welke niet?

Deze discussie werd jaren geleden al gevoerd in het parlement. De minister die destijds de bevoegdheid had over deze kwestie heeft toen beslist dat het niet aan de politiek is om te bepalen welke de leerinhoud moet zijn die met kmo-portefeuille kan betaald worden, dit moet de kmo of zelfstandige zelf kunnen beslissen.

Meer info van artsen en hun mening over de pandemie vind je via volgende links:

https://www.artsenvoorvrijheid.be

https://docs4opendebate.be

https://worlddoctorsalliance.com

Vitamine D en covid-19
 

 

 

© Copyright 2022 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media