COMMUNICATIE: PRAKTIJK ANAMNESE

Praktische ervaringsgerichte cursus om je voor te bereiden je cliënten zelfstandig te kunnen begeleiden.

In de cursus praktijk anamnese leer je nieuw verworven kennis vergaard na het afleggen van het vak gespreksbegeleiding, door gedeeltelijke herhaling en verdieping hiervan toe te passen in de praktijk met de nadruk op de anamnese. Om samen te kunnen ontdekken welke factoren het leven van onze cliënten uit balans brengen, is een gedetailleerd inzicht nodig in zijn/haar huidige gezondheidstoestand, het verloop van het klachtenbeeld, de samenhang met het achterliggende verhaal en vooral de unieke beleving daarvan. Om een cliënt professioneel te kunnen begeleiden naar een betere gezondheid is er een efficiënte uitwisseling van informatie nodig. In dit practicum kunnen de studenten de communicatieve vaardigheden en technieken en hun theoretische kennis samenbrengen en omzetten in de praktijk. Tijdens dit leerproces zijn het maken van fouten, het ‘vast komen zitten’ en het leren van anderen belangrijke onderdelen. We creëren een veilige omgeving waarin we aan deze verantwoordelijke rol leren wennen en vertrouwen in leren vinden.

Inhoud van de cursus:

Deel I. Korte herhaling van de relevante theoretische achtergrond uit het vak gespreksbegeleiding (2de jaar) Het theorie over het intake gesprek en de anamnese worden hehaald aan de hand van een presentatie. We bespreken het verzamelen en noteren van gegevens, de methodiek en het doel van de anamnese. De studenten krijgen de kans om vragen te stellen.

Deel II. Voorbeeld van een anamnese door de docent Een vrijwillige student uit de klas treedt naar voren om als voorbeeld te dienen van een professionele anamnese afgenomen door de docent. Daarna nemen beurteling de studenten de plaats van de docent als consulent over terwijl de rest van de klas helpt bij moeilijheden.

Deel III. Practicum De studenten worden ingedeeld in groepjes om onderling te oefenen. Er is een rolverdeling van cliënt, consulent en observator.

DATA:
donderdag 21 november 2019

LESTIJDEN:
van 9.15u tot 16.15u (middagpauze van 12u tot 13.30u)

LESLOCATIE: Abdij van Tongerlo, Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo (voor gps: Geneinde1, Tongerlo)

DOCENT:
Pieter Van der Stighelen

PRIJS:
70 euro

INSCHRIJVEN: na 1 april 2019
https://inschrijven.levensschool.be/login

© Copyright 2020 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media