Bob Hermans

Bob Hermans ° 1958 Studeerde in 1980 af in Antwerpen (lic. Biologie) en was gedurende negen jaar actief als navorser in universitaire laboratoria (UIA: plantenfysiologie en biochemische farmacologie en RUCA: Artemia project: aquacultuur technieken). Na legerdienst in een militair laboratorium voor kwaliteitscontrole (TDLM/CE) deed hij onderzoek op het vlak van genetische manipulatie van landbouwgewassen. Vervolgens verliet hij de academische wereld en de researchlabs, nam een sabbatjaar en bezinde zich. Kort daarop stuitte Bob op “A Course in Miracles”, een omvattend driedelig spiritueel boekwerk dat een totaal nieuw licht laat schijnen op de leer van Jezus, die zijn eigen ideeën erin toelicht en “Bijbelse vergissingen” rechtzet. Bob raakte in de ban en na jaren van studie, oefening en vergaderingen bracht een Belgisch-Nederlands vertaalteam (waar Bob inmiddels deel van uitmaakte) “Een cursus in Wonderen” op de markt (Ankh-Hermes, Deventer 1999). Naar aanleiding van deze publicatie werd hij als spreker gevraagd en geeft hij thans in binnen- en buitenland, via vzw Wonderwerking, lezingen, workshops, individuele begeleiding, consulten en cursus over en met “Een cursus in Wonderen”.

© Copyright 2019 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media